VOOR BESTUURDERS

Als overkoepelende plattelandsjongerenvereniging zijn wij er allereerst voor jullie. Dit uit zich o.a. in belangenbehartiging, relevante projecten en trainingen en interessante informatie en kortingen. Je vind dit allemaal op deze website  maar schroom vooral niet om met vragen en behoeftes ons te benaderen. We pakken jullie signalen graag op!