Samen aan de Slag

Het doel van het project Samen aan de Slag was het verbinden van plattelandsjongeren met jongeren met een chronische ziekte of aandoening, zodat zij op sociaal vlak beter kunnen participeren in de maatschappij. Dit hebben we bereikt door de jongeren samen een activiteit te laten organiseren voor anderen.

In vijf lokale trajecten is het project Samen aan de Slag uitgevoerd. Elk traject had een werkgroep bestaande uit vier plattelandsjongeren en vier jongeren met een chronische ziekte of aandoening. De werkgroep nam deel aan vijf interactieve bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten ging de werkgroep volgens een methodiek van Plattelandsjongeren.nl een activiteit bedenken, organiseren en uitvoeren. In het traject stond eigen kracht van de jongeren centraal en diende de projectmedewerker als procesbegeleider.

Gedurende het traject hebben de jongeren zich individueel, maar ook als groep ontwikkeld. Ze hebben niet alleen elkaar, maar ook zichzelf beter leren kennen. Deze nieuw ontwikkelde vaardigheden kunnen in de toekomst nog van pas komen.

Hier is stapsgewijs onze methodiek en werkwijze te lezen.