Jong Platteland

In samenwerking met de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen gaat Plattelandsjongeren.nl in drie provincies (Groningen, Noord-Holland en Limburg) het project Jong Platteland draaien. Met behulp van jongeren- en dorpsorganisaties worden jongeren actief betrokken om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het plattelandsdorp waarin ze wonen. Jongeren gaan met elkaar en met beleidsmakers in gesprek: hoe kunnen we ons dorp klaar maken voor de toekomst? Wat hebben de inwoners nodig? Wat kan er beter? De jongeren gaan zelf bedenken hoe deze gesprekken vorm krijgen en zullen ze vervolgens ook zelf gaan organiseren!