Hand in Hand

Het doel van het project Hand in Hand was om alleenstaande en zelfstandig op het platteland wonende ouderen (met een of meerdere beperkingen) in contact te brengen, activeren en verbinden met plattelandsjongeren om zo gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen en uit te voeren die de leefbaarheid voor beide doelgroepen verbeteren.

In drie verschillende regio’s heeft Plattelandsjongeren.nl jongeren en ouderen op een startavond bij elkaar gebracht. Aan de hand van  actieve werkvormen zijn tijdens de startavond de belangrijkste knelpunten uit de regio in kaart gebracht. Vervolgens doorliepen vier ouderen en vier jongeren methode ‘de Verbetergroep’. De Verbetergroep is een snelle, effectieve manier om samen een gezamenlijk probleem op te lossen. Na afloop zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de resultaten.

Benieuwd naar onze bevindingen? Lee hier de brochure.