Jongenparticipatie

Jongerenactivering
Plattelandsjongeren.nl heeft al vele jaren ervaring met jongerenactivering, simpelweg omdat we binnen alle projecten jongeren betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering. In een aantal projecten zetten we bewezen methodieken in, wellicht zijn deze ook voor jullie interessant. Als je meer wil weten kijk dan in het boekje “Jongeren Actief” of mail naar info@plattelandsjongeren.nl.

Begeleiding van participatietrajecten
Plattelandsjongeren.nl heeft verschillende medewerkers in dienst die veel ervaring hebben in procesbegeleiding, debatten (bege)leiden en participatiemethodieken. Graag begeleiden we ook jullie, neem vooral even contact met ons op om te verkennen wat het beste bij jullie vraag past.
Plattelandsjongeren heeft diverse methodieken ontwikkeld die worden ingezet ten behoeve van jongerenparticipatie. Hieronder geven wij korte uitleg. Bij interesse kunt u via info@plattelandsjongeren.nl een vrijblijvend gesprek aanvragen en maken wij een offerte op maat.

Verbetergroep
De Verbetergroep is een snelle effectieve manier om samen met jong en oud problemen op te lossen, samen nemen zij verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. De kracht van deze methode is de snelheid en eenvoud van het proces in combinatie met de activerende werking.

Hoe werkt het?
In de verbetergroep komt de opdrachtgever met een probleemstelling. Een groep jongeren en betrokken volwassenen komen 3x samen en brainstormen (volgens de verbetergroepmethode) over het probleem en mogelijke oplossingen. De gekozen oplossing wordt uiteindelijk uitgevoerd door (een aantal) mensen uit de verbetergroep. Voorafgaande aan de verbetergroep kun je jongeren zelf aan de slag zetten met het formuleren en verkennen van de probleemstelling door middel van peerraadpleging.

Voor een voorbeeld en meer informatie bekijk onze brochure.

Peerraadpleging
Peer-raadpleging maakt gebruik van de methodiek ‘jongeren onderzoeken jongeren’. Er wordt veel informatie verzameld over een bepaald thema zoals leefbaarheid, alcoholbeleid etc. Informatie die door anderen vaan niet verkregen wordt doordat de doelgroep zelf wordt ingezet. Daarnaast worden de jongeren zelf ambassadeurs over het thema en gaan hier verder mee aan de slag.

Hoe werkt het?
Een groep jongeren wordt getraind in het houden van interviews en stellen zelf een vragenlijst samen. De vragenlijst gaat bijvoorbeeld over leefbaarheid van de wijk en de dromen en wensen van jongeren. Tijdens de training leveren de opdrachtgever en externe deskundigen input aan de jonge onderzoekers. De jongeren stellen een vragenlijst op en interviewen ieder tien andere jongeren uit hun directe omgeving.
De interviews worden geanalyseerd door de projectleider en teruggekoppeld en besproken met de jongeren en de opdrachtgever. De analyse levert veel informatie en ideeën op waarmee de jongeren en de opdrachtgever aan de slag kunnen. Tijdens de terugkoppeling kiezen de jongeren samen met de opdrachtgever het probleem dat voortkomt uit het onderzoek. Vervolgens gaan ze een traject in om dit op te lossen (bv door middel van een Verbetergroep).

Oasis Game
Een Oasis Game is spel wat je met een groep mensen uit verschillende organisaties speelt, omdat je gezamenlijk iets wil bijdragen in een dorp of buurt en/of omdat wil leren hoe je mensen op een leuke manier zelf dingen kan laten realiseren. Het traject is zeer geschikt voor teambuilding, bevorderen van eigen initiatieven, ontwikkelen van leiderschap, het binden van nieuwe mensen aan jouw club en de samenwerking tussen verschillende partijen wordt bevorderd.

Hoe werkt het?
In zes dagen spelen we een spel voor participatieve wijkontwikkeling, de Oasis Game, gericht op het realiseren van (een mogelijk fysieke) droom voor de wijk. Zonder geld, maar met een heleboel energie gaan de spelers door middel van opdrachten de wijk in om de meest gemeenschappelijke droom (de Oasis) van de buurtbewoners te ontdekken en tegelijkertijd zoveel mogelijk bewoners enthousiast te maken met hen mee te doen om deze droom werkelijkheid te maken (de Game) door deze samen te ontwerpen en te realiseren in slechts een paar dagen tijd.Bij deze methodiek werken we samen met Elos Nederland.

Voor meer informatie bekijk onze brochure.

Gaan!
In de afgelopen jaren hebben we meer dan 40 besturen begeleid in het activeren van nieuwe jongeren binnen de vereniging, daaruit is de Gaan! methodiek ontstaan. Deze wordt nog steeds veelvuldig toegepast, bij veel verschillende soorten organisaties.

Hoe werkt het?
In 4 bijeenkomsten wordt een groep ervaren bestuurders begeleid in het werven, activeren, begeleiden en behouden van nieuwe jongeren. Na iedere bijeenkomst gaan de deelnemers zelf aan de slag om daadwerkelijk jongeren te werven. De ervaring leert dat de helft van de jongeren die benaderd wordt, uiteindelijk actief wordt als vrijwilliger!
Deze training GAAN! is training om nieuwe jongeren binnen jouw vereniging te activeren. De gehele training bestaat uit 4 workshops: In de eerste workshop ga je aan de slag met ‘Werven’: Hoe benader en bereik je nog niet-actieve jongeren?, in de tweede met ‘Activeren’: Hoe krijg je nieuwe jongeren zélf aan de slag?, in de derde staat ‘Coachen’ centraal: Hoe begeleid je jongeren met het organiseren van een activiteit? en we sluiten af met ‘Continueren’: Hoe houd je jongeren actief bij je vereniging?

ToP Jongeren
Bij de organisatie van activiteiten wil je graag iedereen actief betrekken. Echter, iedereen betrekken om zich zelf te organiseren is een flinke klus. Deze methodieken helpen je om iedereen een grotere bijdrage te laten leveren aan projecten en beleid binnen jouw organisatie. De zogenaamde Technology of Participation (ToP©) methodes, zijn ontwikkeld om organisaties concrete methodes van participatieve planning en consensusvorming aan te reiken. Ze hebben als uitgangspunt dat er op een creatieve en gestructureerde manier gebruik wordt gemaakt van de aanwezige kennis, vaardigheden en inzichten. De Top methodes zijn ontwikkeld door ICA Nederland, onderdeel van een wereldwijde organisatie die werkt met Technology of Participation (ToP©).

Hoe werkt het?
Er zijn 4 verschillende methodieken, keuze hiervan is afhankelijk van het doel wat je wil bereiken.
– De Focused Conversation methode, geeft deelnemers een heldere structuur voor effectieve communicatie waarmee iedereen in een groep actief deelneemt. Het stimuleert het delen van ervaringen en geeft waardevolle nieuwe inzichten en perspectieven. Praktische toepassingen van deze methode zijn o.a. het evalueren van gebeurtenissen en het bespreken van lastige onderwerpen.
– Consensus Workshop methode is een brainstorm methode. Via een gestructureerd proces haal je alle creatieve ideeën, kennis en ervaringen in de groep naar boven. Je integreert zowel de rationele als de intuïtieve aanpak voor het oplossen van problemen, het definiëren van projecten en bouwt consensus, commitment en teamspirit in een groep.
– De Action Planning is een methode waarin gewerkt wordt aan het creatief maar gestructureerd plannen van een event of activiteit. Er wordt een beeld gevormd van de gezamenlijke droom waarna toegewerkt naar concrete acties om het plan te verwezenlijken.
– De Strategic Planning krijgt alle belanghebbenden aan boord en resulteert in een lange termijn visie, effectieve strategieën en actieplannen. We gaan uit van de wijsheid van de groep en pakken belangrijke onderwerpen systematisch en snel aan. Dit resulteert in een hoge motivatie bij de deelnemers om te implementeren. Na afloop weten zij wat er volgende week, volgende maand en volgend jaar moet gebeuren. Natuurlijk wordt er ook flexibiliteit ingebouwd in het plan, als de externe omgeving veranderd.

Je kunt ons inhuren om als facilitator/ procesbegeleider jouw bijeenkomst(en) te begeleiden.