Bestuur

Ons dagelijks bestuur heeft momenteel 3 bestuursleden en twee kandidaat bestuursleden, die zich bezig houden met de organisatorische en de beleidsmatige kant. Zij signalen die uit lokale verenigingen komen en zetten deze om naar acties voor de landelijke vereniging. Daarnaast organiseren het provinciaal overleg, vertegenwoordigen zij Plattelandsjongeren.nl op diverse (netwerk) bijeenkomsten en signaleren zij trends welke spelen op het platteland. De belangrijkste taak is dat ze ervoor zorgen dat er iets gedaan wordt met deze signalen, in de vorm van een project, bijvoorbeeld het ontwikkelen van trainingen, maar ook belangenbehartiging in de media en politiek.

Onze bestuurders: Tim Dijkhuis, Jolien Pastoors & Jannyke van BallegooijenZij stellen zich hieronder kort voor.

Het bestuur mailen: info@plattelandsjongeren.nl
De persvoorlichter bellen: 06-13249307

Tim (voorzitter):
Mijn naam is Tim Dijkhuis en ben op moment van schrijven 25 jaar. Ik ben geboren en getogen in het Groningse ’t Zandt, alwaar ik onderdeel uitmaakte van een keet en zo in aanraking kwam met vereniging plattelandsjongeren.nl. Vanwege mijn maatschappelijk interesse heb ik deelgenomen aan meerdere projecten zoals radicaal jong, doen!, keetkeur, Oasis Game, een dag voor een ander en ik ben geweldig. Het radicaal jong traject heeft zelfs geleid tot multicultureel festival TorenPOB.
Al deze activiteiten sluiten naadloos aan bij mijn loopbaan. Na een sportmanagementfase ben ik sociologie gaan studeren. Ik probeer van blijvende betekenis te zijn voor de maatschappij en kan ik mijn eigenschappen inzetten voor plattelandsjongeren.nl nu ik als lobbyist mijn intrede heb gedaan in het bestuur. Ik hoop dat ik een verbindende schakel kan zijn tussen jongeren, het platteland, projecten, bedrijfsleven en de politiek. Ik ga er in ieder geval mijn uiterste best voor doen. Mochten jullie naar aanleiding van deze tekst of andere publicaties vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Jolien (penningmeester):
Mijn naam is Jolien Pastoors en vanaf september 2016 ben ik kandidaat bestuurslid. Binnenkort zal ik mij, samen met Kees van Vuuren, verkiesbaar stellen bij de ALV. Ik ben 22 jaar en ik kom oorspronkelijk uit Nieuwegein. Met het agrarische leven had ik tot vier jaar terug vrij weinig. Mijn studie heeft daar verandering in gebracht. In Dronten heb ik de opleiding Diergezondheid en Management aan de agrarische hogeschool gevolgd. Met veel studenten afkomstig van de boerderij om je heen leer je als stadse meid vanzelf welke trekkers er zijn en wat een ‘droge koe’ is. In mijn dagelijks leven werk ik bij diverse opdrachtgevers in de polder. Daarnaast ben ik graag op stal bij de paarden en wandel ik met de hond door het bos. Als algemeen bestuurslid van Plattelandsjongeren.nl hoop ik veel toe te kunnen voegen aan het team en mij in te kunnen zetten voor jongeren op het platteland.

Jannyke (secretaris):
Mijn naam is Jannyke van Ballegooijen en sinds kort behoor ik tot het bestuur van Plattelandsjongeren.nl. Ik ben 26 jaar en heb de opleiding CMV (cultureel maatschappelijke vorming) in Nijmegen gedaan en werk nu bij een buitenschoolse opvang. Ik woon in Zevenaar met mijn vriend en dochtertje. Mijn hobby’s zijn muziek, viool spelen, luisteren, zingen, zwemmen, skeeleren.
Ik heb gekozen voor het bestuur omdat ik tijdens mijn afstudeerstage heb gewerkt aan het project Keetkeur en dat trok mijn interesse. Ik hoopte na mijn opleiding iets soortgelijks te kunnen gaan doen en nu kan dat op deze manier.